σεμινάριο σπηλαιολογίας

Σεμινάριο σπηλαιολογίας από τον Ορειβατικό Σύλλογο Χανίων

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων ανακοινώνει προς τα μέλη του ότι θα πραγματοποιήσει Σεμινάριο Σπηλαιολογίας Β΄ Επιπέδου (Αυτόνομων) από 23 Ιανουαρίου έως τις 3 Μαρτίου 2019.  Το σεμινάριο αφορά αυτόνομους σπηλαιολόγους (τουλάχιστον Α’ Επιπέδου) που θέλουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπειρία στη σπηλαιολογία και ειδικότερα στις τεχνικές αρματώματος, εκπαίδευσης και ασφάλειας στα σπήλαια και θα διοργανωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό εκπαίδευσης που έχει θεσπίσει η Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδος. Η διάρκεια της Σεμιναρίου,