σήμανση τηλεοπτικών προγραμμάτων

Αλλάζει η σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Τι θα ισχύει από τις 30 Σεπτεμβρίου

Αλλαγές στη σήμανση καταλληλότητας των τηλεοπτικών προγραμμάτων έρχονται από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Έπειτα από πρόταση του ΕΣΡ, το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής αποφάσισε την αντικατάσταση των παλιών σημάτων που είχαν τη μορφή γεωμετρικών σχημάτων και συνοδεύονταν από λεκτική σήμανση π.χ. επιθυμητή γονική συναίνεση. Ειδικότερα, στις 17 Απριλίου 2018 το ΕΣΡ πρότεινε στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής την αναθεώρηση των συμβόλων καταλληλότητας των τηλεοπτικών προγραμμάτων, κάτι που δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Συγκεκριμένα