σήμανση καυσίμων

Τι αλλάζει στα καύσιμα από την 1η Ιανουαρίου 2019

Καινούρια βενζίνη από το 2019 και νέες επισημάνσεις για το είδος και τη σύνθεση των καυσίμων θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά σε όλα τα πρατήρια καυσίμων, τις αντλίες και τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων καθώς η προσθήκη βιοκαυσίμων στα ορυκτά καύσιμα δημιουργεί νέες ανάγκες ενημέρωσης των καταναλωτών. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Ν. 4546/2018, άρθρο 29), από την 1η Ιανουαρίου 2019 καθίσταται υποχρεωτική η προσθήκη βιοαιθανόλης στη βενζίνη, σε ποσοστό 1% (το οποίο

Νέα σήμανση για τα καύσιμα στα βενζινάδικα από 12 Οκτωβρίου

Σε νέα σήμανση για την πιο ακριβή κατηγοριοποίηση των καυσίμων κίνησης αυτοκινήτων προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες σαν την Ελλάδα θα πρέπει να συμμορφωθούν με τη νέα οδηγία και να προσθέσουν την κατάλληλη σήμανση που θα αποτελεί τον επίσημο τρόπο διάκρισης των καυσίμων από τις 12 Οκτώβρη. Όσον αφορά την βενζίνη, οι αντλίες θα πρέπει να φέρουν πάνω τους έναν κύκλο μέσα στον οποίο θα αναγράφεται το γράμμα Ε,