πυροσβεστικό κλιμάκιο Αλικιανού

Συστάθηκε το εποχικό πυροσβεστικό κλιμάκιο στον Αλικιανό του δήμου Πλατανιά

Μετά από μια σειρά παρεμβάσεων και αιτημάτων, ικανοποιήθηκε το χρόνιο αίτημα του Δήμου Πλατανιά, για σύσταση εποχικού πυροσβεστικού κλιμακίου στον Αλικιανό. Το κλιμάκιο λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως καθημερινά και στεγάζεται σε κτίριο που παραχώρησε ο Δήμος, που προηγουμένως το ανακατασκεύασε και το εξόπλισε πλήρως αναλαμβάνοντας και το σύνολο των εξόδων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έθεσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Πλατανιά έχει ζητήσει τη σύσταση μόνιμης