πρόγραμμα FILO

Συμμετοχή της  Περιφέρειας Κρήτης στην 5η συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου «FILO»

Η Περιφέρεια Κρήτης, συμμετείχε στην 5η συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου «FILO»: «Fighting Loneliness» («Αντιμετωπίζοντας τη Μοναξιά»), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+, στη Βενετία. Τη συνάντηση διοργάνωσε ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός για την Κατάρτιση και την Ένταξη στην Εργασία της Βενετίας, στο πλαίσιο των διεργασιών του έργου που αφορούν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών στο πεδίο αντιμετώπισης της μοναξιάς των ατόμων 65+. Απώτερος σκοπός του έργου είναι η διατύπωση προτάσεων στη διαμόρφωση