Προσωπικός Φάκελος Ασφάλισης Υγείας

Ξεκινούν οι εγγραφές για τον Προσωπικό Φάκελο Ασφάλισης Υγείας

Την χρήση του προσωπικού Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ), προωθεί ο ΕΟΠΥΥ, μετά την κατάργηση των βιβλιαρίων υγείας. Με την χρήση του ΦΑΥ οι ασφαλισμένοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν δαπάνες υπηρεσιών υγείας που έχουν αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ και είναι καταγεγραμμένες στα πληροφορικά συστήματά του. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών του ΦΑΥ και των στοιχείων που παρέχει προς τους ασφαλισμένους, οπως αναφέρει ο οργανισμός, τίθεται σε