πολύτεκνοι

Πολύτεκνοι και Ο.Ε.Ε. ενώνονται για προτάσεις επίλυσης του δημογραφικού προβλήματος

Η γήρανση και η μείωση του πληθυσμού αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Για τον σκοπό αυτό, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος υπέγραψαν σήμερα μνημόνιο συνεργασίας, στο οποίο προβλέπεται ότι οι συνέργειες που θα αναπτυχθούν ανάμεσα στους δύο φορείς μπορούν να επιτευχθούν μέσω κοινών ενεργειών, όπως ενδεικτικά μελέτες, συνέδρια, προτάσεις προς την Κυβέρνηση, και δράσεις ευαισθητοποίησης. Στόχος είναι η εδραίωση της μεταξύ τους συνεργασίας, αναγνωρίζοντας

Αυξάνονται οι γονικές άδειες τρίτεκνων, πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών

Περισσότερες ημέρες άδειας θα μπορούν να λαμβάνουν οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι όσο και οι οικογένειες που έχουν έναν μόνο γονέα όταν τα παιδιά τους ασθενούν. Αυτό προβλέπει τροπολογία που έχει κατατεθεί στη Βουλή. Συγκεκριμένα, οι τρίτεκνοι υπάλληλοι θα παίρνουν 7 εργάσιμες ημέρες άδειας τον χρόνο με αποδοχές, αντί 5 που ισχύει σήμερα. Οι πολύτεκνοι θα παίρνουν 10 ημέρες αντί 5 που ισχύει σήμερα και οι μονογονεϊκές 8 εργάσιμες