Πολεμάρχι

Ολοκληρώνεται και παραδίδεται η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Πολεμάρχι του Δ.Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά σας γνωρίζει ότι, την Πέμπτη  7 Νοεμβρίου 2019, υπογράφηκε  η Σύμβαση  για την εκτέλεση του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΛΕΜΑΡΧΙΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 234.000,00 €  με Φ.Π.Α., μεταξύ του Δήμου Πλατανιά  με την εκπρόσωπο της  αναδόχου εταιρίας  του Έργου «Κ/ΞΙΑΣ ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕΠ 002  Περιφέρεια Κρήτης με Κ.Α. 2014ΕΠ00200007