ποιότητα ζωής

Χαμηλά βαθμολογεί ο Έλληνας την ποιότητα της ζωής του

Με 6,2 στα 10 βαθμολογεί τη ζωή του ο μέσος Έλληνας, μία από τις χαμηλότερες βαθμολογίες στις χώρες του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού του Μαΐου 2018. Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα έχει το επίπεδο ποιότητας ζωής που διαθέτουν χώρες με υψηλότερες υλικές υποδομές, όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, το Ισραήλ, η Κορέα, και, οριακά, ακόμη και οι ΗΠΑ. Η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό αλκοολισμού και