πληροφορική

Δωρεάν συμμετοχή του ΕΒΕΧ σε διαδικτυακή παρουσίαση του δικτύου γυναικών επιχειρηματιών

Το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) λόγω της αυξημένης χρήσης του διαδικτύου μέσα στην πανδημία αναγνωρίζει πως υπάρχει ανάγκη των επιχειρήσεων για ενημέρωση σε θέματα κυβερνοασφάλειας και συμμόρφωσης με τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, γίνεται μια δωρεάν διαδικτυακή παρουσίαση με θέμα «Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της κυβερνοασφάλειας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων στην μετά κορονοϊό ελληνική πραγματικότητα». Στη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου θα υπάρχουν αναφορές