πλημμύρα 26/10/17

Αποζημιώσεις σε πληγέντες από την πλημμύρα της 26ης/10/2017

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει ότι υπογράφτηκαν οι σχετικές συμβάσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορούν την αποζημίωση των πληγέντων πολιτών από την πλημμύρα της 26ης Οκτωβρίου του 2017. Η σχετική αποζημίωση ύψους 65.743 ευρώ δίδεται για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών και την αντικατάσταση της οικοσκευής, όσων επλήγησαν από την πλημμύρα και σε ότι αφορά την κύρια κατοικία τους. Μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, το ποσό των 65.743 ευρώ

Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων επιδόματος από τους πλημμυροπαθείς της 26ης Οκτωβρίου

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους δημότες, που επλήγησαν από την πλημμύρα της 26ης Οκτωβρίου 2017, ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Υπουργική Απόφαση ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.4241/Α32 με την οποία ορίζεται προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ(ΦΕΚ 1685/15-05-2018 τεύχος Β’), της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης για την υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους για χορήγηση επιδόματος ως εφάπαξ ενίσχυση, προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, από τις φυσικές καταστροφές των τελευταίων