Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Κρήτης

Από 1/1/19 λειτουργεί η περιφερειακή διεύθυνση ιθαγένειας Κρήτης

Ανακοινώνεται, ότι από 1/1/2019, έγινε η έναρξη της λειτουργίας της περιφερειακής διεύθυνσης ιθαγένειας Κρήτης του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 248 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018). Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία και χωρική της αρμοδιότητα η διοικητική περιοχή της Κρήτης. Η διεύθυνση έχει έδρα  το Ηράκλειο και τμήματα στους νομούς Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου.