ΠΕΔΥ

Το 60% των γιατρών του ΠΕΔΥ, έκλεισαν τα ιδιωτικά τους ιατρεία

Την παραμονή στο ΕΣΥ ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης επέλεξαν τελικά τουλάχιστον έξι στους δέκα γιατρούς των μονάδων –πρώην ΙΚΑ– ΕΟΠΥΥ και ΠΕΔΥ, οι οποίοι έως το τέλος του 2018 διατηρούσαν και τα ιδιωτικά τους ιατρεία δυνάμει δικαστικών αποφάσεων. Υπενθυμίζεται ότι από τους περίπου 2.200 μόνιμους γιατρούς που υπηρετούσαν έως πρόσφατα σε αυτές τις μονάδες, περίπου 700 συνέχιζαν να έχουν και ιδιωτικά ιατρεία, με ασφαλιστικά μέτρα και παρά το γεγονός