παραγωγή οξυγόνου

Ξεκίνησε την λειτουργία της η μονάδα παραγωγής οξυγόνου του Γ.Ν. Χανίων

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Χανίων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020, ολοκληρώθηκε η παραλαβή και ετέθη σε λειτουργία, η νέα υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής οξυγόνου στο χώρο του νοσοκομείου. Αυτό επετεύχθη χάρη στην ψήφιση του Ν. 4685/2020, άρθρο 19 παρ. 16, από την Κυβέρνηση και την συντονισμένη προσπάθεια της Διοίκησης, των στελεχών και της αναδόχου εταιρείας. Το αποτέλεσμα είναι η επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακος και

Στην τελική ευθεία η εγκατάσταση παραγωγής οξυγόνου στο Νοσοκομείο Χανίων

Στην προκήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Παραγωγής Οξυγόνου (με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής) προχώρησε το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, προϋπολογισμού 280.000€, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με σκοπό την προμήθεια και εγκατάσταση στο νοσοκομείο του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού  για την παραγωγή Ιατρικού Οξυγόνου. Η ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης του διαγωνισμού