παράνομες διαφημιστικές πινακίδες

Οι παράνομες πινακίδες που απομακρύνθηκαν, επαναχρησιμοποιούνται από τον Δήμο Χανίων με συμβολικό και πρωτότυπο τρόπο

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, ο Δήμος Χανίων και η Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ. παρουσιάζουν τη δράση “Επανάθεσις”. Πρόκειται για μια καλλιτεχνική παρέμβαση στη δημόσια σφαίρα, με στόχο αφενός τον δημιουργικό προβληματισμό και την ενδοσκόπηση των πολιτών και αφετέρου, την αισθητική αναβάθμιση της πόλης με φρέσκο και πρωτότυπο τρόπο. Η δράση επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση των παράνομων πινακίδων που περισυλλέχτηκαν από πολλά σημεία της πόλης και την επαναχρησιμοποίησή τους με

Απομακρύνονται οι παράνομες πινακίδες υπαίθριας διαφήμισης από το οδικό δίκτυο της Κρήτης

Υπεγράφη χθες από τη συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρία Κοζυράκη και την ανάδοχο εταιρεία, η σύμβαση για την ανάθεση του έργου «Καθαίρεση και απομάκρυνση παράνομων πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης στο οδικό δίκτυο της Κρήτης» με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Την επίβλεψη της ορθής υλοποίησης του έργου έχει αναλάβει η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η εργολαβία αφορά στην καθαίρεση και μεταφορά πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης οι οποίες έχουν

Απομακρύνονται οι παράνομες πινακίδες υπαίθριας διαφήμισης στο οδικό δίκτυο του νησιού

Υπεγράφη η διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης για το διαγωνισμό του έργου  «Καθαίρεση και μεταφορά παράνομων πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης στο οδικό δίκτυο της Κρήτης – έτη 2020-2021». Η μελέτη εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, υπηρεσία η οποία είναι και αρμόδια για την επίβλεψη υλοποίησης του έργου. Η διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες και αφορά στην καθαίρεση και απομάκρυνση πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης οι οποίες έχουν

Στην ανακύκλωση οι παράνομες διαφημιστικές πινακίδες που αφαιρέθηκαν από τον δήμο Χανίων

Από τον Δήμο Χανίων ανακοινώθηκε ότι οι παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, τόσο αυτές, που έχουν ήδη απομακρυνθεί όσο και αυτές, που αφαιρούνται αυτό το διάστημα από τα τεχνικά συνεργεία, θα παραμένουν στις αποθήκες του Δήμου για χρονικό διάστημα ενός μηνός. Όσες πινακίδες δεν ανακτηθούν από τους ιδιοκτήτες τους, μετά το πέρας του συγκεκριμένου διαστήματος, θα ανακυκλωθούν. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 28213 41660.

Με αδιάκοπο ρυθμό συνεχίζονται οι εργασίες από τα συνεργεία του Δήμου

Ξεκίνησε την Δευτέρα 27/04/2020, η αποψίλωση όλων των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από τα συνεργεία του Δήμου Χανίων μετά το πέρας του χρονικού περιθωρίου του ενός μήνα που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτες καταστημάτων του Δήμου Χανίων, ώστε να αφαιρεθούν τυχόν παράνομες διαφημιστικές πινακίδες και επιγραφές, ενώ είχε προηγηθεί περαιτέρω παράταση, λόγω των έκτακτων συνθηκών, που προκλήθηκαν από την πανδημία. Παράλληλα, τα συνεργεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Υπηρεσίας Καθαριότητας και

Αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από τον Δήμο Χανίων

O Δήμος Χανίων από τη Δευτέρα 27/4/2020 θα προβεί σε αποψίλωση όλων των πινακίδων, που παραμένουν παρανόμως και έχουν τοποθετηθεί αυθαίρετα, σύμφωνα με τη νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 11 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει σήμερα, με τις τελευταίες τροποποιήσεις των Νόμων 3534 και 3542/2007. Επισημαίνεται ότι στους ιδιοκτήτες καταστημάτων του Δήμου είχε δοθεί διάστημα ενός μηνός (μέχρι τις 13/03/2020), ώστε να αφαιρεθούν τυχόν παράνομες διαφημιστικές

Να αφαιρέσουν τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, καλεί τους καταστηματάρχες ο Δήμος Χανίων

Ο Δήμος Χανίων, σύμφωνα με τη νομοθετική πρόβλεψη του άρθρου 11 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει σήμερα, με τις τελευταίες τροποποιήσεις των Νόμων 3534 και 3542/2007, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες καταστημάτων του Δήμου, μέχρι τις 13/03/2020 να αφαιρέσουν τυχόν παράνομες διαφημιστικές πινακίδες και επιγραφές. Με την πάροδο του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου θα προβούν σε αποψίλωση όλων των πινακίδων, που παραμένουν