πανεπιστήμιο των Ορέων

Επίσκεψη του Πανεπιστημίου των Ορέων (ΠτΟ) στον Δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά συνεχίζοντας για ένατη χρονιά την συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο των Ορέων, όπου με τις δράσεις του συμβάλει στην ενίσχυση, υποστήριξη των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, τόσο σε θέματα υγείας αλλά και σε θέματα πολιτισμού και ευημερίας, με την παρουσία του εξειδικευμένου εθελοντικού προσωπικού (Ιατρικών & Επιστημονικών συνεργατών), πραγματοποίησε επίσκεψη σε χωριά της Δ.Ε. Μουσούρων. Στα πλαίσια αυτά, της καλής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του ΠτΟ,