πακέτα διακοπών

Ασπίδα των ταξιδιωτών οι νέοι κανόνες για τα πακέτα διακοπών

Νέοι κανόνες για τα πακέτα διακοπών, που προστατεύουν καλύτερα τους ταξιδιώτες, ενώ περιέχουν θετικά στοιχεία και για τις επιχειρήσεις, τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα νομοθεσία καλύπτει όχι μόνο τα παραδοσιακά πακέτα οργανωμένων διακοπών, αλλά επιπλέον προστατεύει και τους καταναλωτές που επιλέγουν άλλες μορφές συνδυασμένων ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων πακέτων, στα οποία ο ταξιδιώτης επιλέγει διαφορετικά στοιχεία από ένα μόνο σημείο πώλησης, στο διαδίκτυο