Παγκρήτια Τράπεζα

Αποκλειστική διαπραγμάτευση της Praxia Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα

Σε εντατικές διαπραγματεύσεις για το ενδεχόμενο εξαγοράς της Praxia Bank από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα βρίσκονται οι διοικήσεις των δύο τραπεζικών ιδρυμάτων. Οι διμερείς επαφές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από άκρα εμπιστευτικότητα, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιανουαρίου του 2020. Υπενθυμίζεται ότι η Praxia Bank καλείται άμεσα να συγκεντρώσει κεφάλαια, ύψους 30 εκατ. ευρώ, προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της. Αποκλειστικός μέτοχος της τράπεζας είναι ο