πάρκο της γειτονιάς

Στις 7 Φεβρουαρίου αναρτώνται οι απαντήσεις του δήμου Χανίων για το "Πάρκο της γειτονιάς"

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται προς ενημέρωση των συμμετεχόντων στον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων, με τίτλο: “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ” ότι, λόγω του μεγάλου όγκου ερωτημάτων, οι απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτήματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr στον δικτυακό τόπο https://www.chania.gr/katoikoi/contests-proclamation/arxit-diag-geitonia2019.html την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και έως τις 15:00, σύμφωνα με το Άρθρο 12.3 της Αναλυτικής Προκήρυξης : «….Σε