πάρκο Αγίων Αποστόλων

Σειρά εργασιών για την αποκατάσταση του Πάρκου των Αγ. Αποστόλων

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του Πάρκου και της ευρύτερης περιοχής των Αγ. Αποστόλων, οι οποίες άρχισαν την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, εν όψει της Καθαράς Δευτέρας αλλά και της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου. Συγκεκριμένα από τα τεχνικά συνεργεία και την Διεύθυνση Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Χανίων, οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν περιελάμβαναν τις διαγραμμίσεις οδών και θέσεις των parking της περιοχής, την τοποθέτηση και αντικατάσταση των κάδων απορριμάτων εξωτερικού