Ορθούνι

Την 1η Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι επαναληπτικές εκλογές στο Ορθούνι για τον πρόεδρο του τοπικού

Από τον  Δήμο Πλατανιά γνωστοποιείται   ότι σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 201543/11-09-2020 (ΑΔΑ:64Ε67ΛΚ-ΑΛΕ) Προκήρυξη του Περιφερειάρχη Κρήτης, θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου στην Κοινότητα Ορθουνίου  της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων, του Δήμου Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων,  την  1η  Νοεμβρίου 2020, ημέρα Κυριακή, στο πρώην δημοτικό σχολείο Κοινότητας Ορθουνίου, από ώρα 7:00 έως 19:00. Σας γνωρίζουμε ότι η εκλογή των προέδρων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, όπως