οπλοκατοχή

Αλλάζουν οι προϋποθέσεις για την οπλοκατοχή και την οπλοχρησία

Πλήθος αλλαγών στον υφιστάμενο από το 1993 νόμο περί ρυθμίσεων όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών, επιφέρει νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που κατατέθηκε στη Βουλή και με το οποίο εναρμονίζεται παράλληλα το εθνικό δίκαιο με ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με την υποχρέωση εφεξής σήμανσης πυροβόλων όπλων και ουσιωδών συστατικών μερών τους, που εισάγονται στην Ελλάδα χωρίς σήμανση. Διεύρυνση των περιπτώσεων παράβασης με τιμωρία ποινή φυλάκισης & πρόστιμο Με το εν