“Οικόπολις 2018”

Βράβευση του δήμου Πλατανιά με το βραβείο περιβαλλοντικής ευαισθησίας "ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2018"

Ο Δήμος Πλατανιά πέτυχε τη διάκρισή του με το Βραβείο  Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2018, στην κατηγορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνέχεια υποβολής σχετικού φακέλου υποψηφιότητας για το έργο περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που υλοποίησε, με τίτλο: “Ημέρες Πράσινου Πλανήτη στο Δήμο Πλατανιά: Γνωρίστε το Μέλλον”. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Πλατανιά, συμμετέχοντας στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα”, υλοποίησε  μεταξύ 7 και 9 Ιουνίου 2017, το πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και