οικονομικά μέτρα

Η πρώτη δέσμη οικονομικών μέτρων για την ανακούφιση των πληγών του κορωνοϊού

Την πρώτη δέσμη οικονομικών μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό παρουσίασε χθες ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Όπως είπε, “από κοινού με τα συναρμόδια Υπουργεία, παρουσιάζουμε την πρώτη δέσμη τέτοιων μέτρων.Μέτρα όπως είναι: -Η αναστολή πληρωμής ΦΠΑ, πληρωτέου τέλος Μαρτίου, για 4 μήνες, σε κλάδους και περιοχές όπου διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, με κρατική εντολή, για περισσότερες από 10 ημέρες. -Η αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς τις