ξενώνας Δίκτυνα

Επισκευάζεται ο ξενώνας φιλοξενίας "Δίκτυνα" στον δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά στα πλαίσια εκτέλεσης του τακτικού του Τεχνικού Προγράμματος και της αξιοποίησης κάθε πηγής χρηματοδότησης, υπέγραψε σύμβαση έργου, με τίτλο  “Επισκευή Ξενώνα Φιλοξενίας ΔΙΚΤΥΝΑ Δήμου Πλατανιά”, προϋπολογισμού 790,000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο αφορά σε επισκευή και αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση των Η/Μ εγκαταστάσεων, δημιουργία συστήματος ψύξης-θέρμανσης, ενεργειακή αναβάθμιση, οικοδομικές εργασίες, ξυλουργικές εργασίες, χρωματισμοί, διαμορφώσεις χώρων κλπ. Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, στα