Νησιωτικές περιφέρειες της Ευρώπης

Η Περιφέρεια Κρήτης στο πολιτικό συνέδριο για την ανάκαμψη των νησιωτικών Περιφερειών

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε ο Γιώργος Αλεξάκης Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Αντιπρόεδρος της Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) στο πολιτικό συνέδριο για τις «Προκλήσεις των Περιφερειακών νησιωτικών περιοχών στην μετά–Covid 19 ανάκαμψη» που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 19ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων 2021. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προκλήσεις των περιφερειών – νησιών της ΕΕ και σε πιθανά σενάρια για την ανάκαμψη και την ζητούμενη οικονομική σύγκλιση

Η Περιφέρεια Κρήτης στη Συνέλευση των Νησιωτικών Περιφερειών της Ευρώπης

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση των Νησιωτικών Περιφερειών της Ευρώπης, που πραγματοποιείται στην πόλη Μπάστια στο νησί – περιφέρεια της Κορσικής στη Γαλλία χθες και σήμερα Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018, με τη συμμετοχή των νησιών της Μεσογείου, Βόρειας Ευρώπης, των ακτών του Ατλαντικού. Στα πλαίσια του δραστήριου οργανισμού της CRPM (της Διάσκεψης των Παραθαλάσσιων, Παράκτιων και Νησιωτικών Περιφερειών της Ευρώπης) ο Αντιπεριφερειάρχης  Γιώργος Αλεξάκης εκπροσωπεί την Περιφέρεια Κρήτης