Μουσείο Μάχης Κρήτης

Μουσείο της Μάχης της Κρήτης θα δημιουργηθεί σε πτέρυγα των αγροτικών φυλακών Αγιάς

Στο Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Αγιάς συνήλθε το Σάββατο 13 Οκτωβρίου, σε πρώτη συνεδρία το Διοικητικό Συμβούλιο της «Εταιρείας ίδρυσης και διοίκησης του μουσείου της Μάχης της Κρήτης, της κατοχής και της αντίστασης», σε ατμόσφαιρα έντονης συγκίνησης, καθώς, όπως είναι γνωστό, η Φυλακή της Αγιάς υπήρξε το φοβερό κολαστήριο της Κρήτης κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, αποτρόπαιο γεγονός, όπως και τόσα άλλα,  τα οποία επιδιώκει η Εταιρεία να προστατεύσει από