μονοδρομήσεις

Μονοδρομήθηκαν δύο δρόμοι στην Χαλέπα

Ο Δήμος Χανίων στα πλαίσια εφαρμογής της απόφασης 625/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων που επικυρώθηκε με την υπ’ άριθμ. πρωτ 2551/2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 121/Β/2018) περί έγκρισης μονοδρόμησης των οδών: α) Επ. Βιρβιδάκη με κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά και β) Γ. Μακρυγιάννη με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά στην περιοχή της Χαλέπας της Δ. Κοινότητας Χανίων ανακοινώνει ότι συνεργείο του Δήμου προέβη στην τοποθέτηση