μονογονεϊκές οικογένειες

ΔΟΚΟΙΠΠ: Ψυχοεκπαιδευτική υποστήριξη και ενδυνάμωση γονέων μονογονεϊκών οικογενειών

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (ΔΟ.ΚΟΙ.Π.Π) του Δήμου Χανίων στo πλαίσιο του προγράμματος “Εργαστήρια Ψυχοεκπαιδευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Γονέων”, πρόκειται να υλοποιήσει ομάδα μονογονεϊκών οικογενειών κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Μαΐου 2019. Η μονογονεϊκή οικογένεια, η οποία αποτελείται από ένα μόνο γονέα, που μεγαλώνει μόνος του τα παιδιά, είναι ένας εναλλακτικός τρόπος οικογενειακής οργάνωσης, μια νέα κοινωνική πραγματικότητα, που γίνεται ολοένα και πιο κυρίαρχη. Σε όλες τις περιπτώσεις