μισθός

Αυτός είναι ο μέσος μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης. Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΦΚΑ

Στα 51,81 ευρώ ανήλθε το μέσο ημερομίσθιο για ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, ενώ ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε στα 1.200,29 ευρώ. Για ασφαλισμένους με μερική απασχόληση ανήλθαν στα 24,67 ευρώ και 408,83 ευρώ, αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν, μεταξύ άλλων, από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν για τον Μάρτιο του 2019 και από τις εγγραφές οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά το χρόνο

"Πρωταθλήτρια" στις μειώσεις μισθών η Ελλάδα

Πρωταθλήτρια στις μειώσεις μισθών την επταετία 2010-2017 ανακηρύσσεται η Ελλάδα σύμφωνα με έρευνα της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων σε εννέα χώρες. Οι μισθοί στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 19,1% ,στην Κύπρο κατά 10,2% ενώ στο Βέλγιο μόλις κατά 1,1%. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε μία νέα έκθεση με τίτλο «Συγκριτική Αξιολόγηση της εργασίας στην Ευρώπη 2018» που δημοσιεύεται σήμερα Δευτέρα 19 Μαρτίου από το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο (ETUI). Οι 9 χώρες είναι οι