«Μια Οικογένεια για κάθε Παιδί»

Β’ κύκλος εκπαίδευσης υποψηφίων θετών γονέων από την Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης υποστηρίζοντας  θερμά το όραμα  «Μια Οικογένεια για κάθε Παιδί»  που στερείται – μόνιμα ή προσωρινά – οικογενειακό περιβάλλον,  προωθεί τους θεσμούς Παιδικής Προστασίας, την Υιοθεσία και την Αναδοχή, οι οποίοι διασφαλίζουν την οικογενειακή αποκατάσταση κάθε παιδιού. H Κοινωνική Υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Λασιθίου, καθώς και