μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών

Σύνδεση του ΓΕΛ Ελ. Βενιζέλου στο μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών

Ο Δήμος Χανίων ανταποκρινόμενος στο αίτημα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για σύνδεση στο μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου του Γενικού Λυκείου της Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου, ανέλαβε με ιδίους πόρους το εν λόγω έργο (προϋπολογισμού 10.000 ευρώ). Το έργο, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα, περιελάμβανε τις εργασίες επέκτασης του δικτύου οπτικών ινών και την προμήθεια του απαραίτητου δικτυακού εξοπλισμού. Έτσι, με το συγκεκριμένο σχολείο ολοκληρώθηκε η λίστα όλων των Λυκείων του