μετεωρολογικός σταθμός

Μετεωρολογικός σταθμός τοποθετήθηκε στον Σταλό

Στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες» και ακρωνύμιο «ERMIS-F» του διασυνοριακού προγράμματος INTERREGV ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, το Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων προχώρησε στην τοποθέτηση ενός νέου μετεωρολογικού σταθμού στη Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας. Ο σταθμός τοποθετήθηκε στο κτήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νέας Κυδωνίας, στον Άνω Σταλό, και η λειτουργία του έχει στόχο την καταγραφή και απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο των