Μεγάλη Βρετανία

Ακριβότερες οι εξαγωγές προϊόντων προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 1/1/21

Στο πλαίσιο των συνεχών εξελίξεων το Επιμελητήριο Χανίων έχοντας πάντα ως βασική του προτεραιότητα τη στήριξη τον Χανιωτών Επιχειρηματιών ανακοίνωσε ότι από 01/01/2021 σε Εισαγωγή προϊόντων στη Μεγάλη Βρετανία προέλευσης Ε.Ε. επιβάλλονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Ειδικότερα  από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι εισαγωγές προϊόντων στη Μεγάλη Βρετανία προέλευσης Ε.Ε., θα αντιμετωπίζονται όπως οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες σχετικά με τις εν λόγω