μαθητές δημοτικού

Εκατοντάδες μαθητές Γ΄δημοτικού έμαθαν να κολυμπούν τα τελευταία χρόνια στα Χανιά

Για πρώτη φορά, το σχολικό έτος 2016-2017, το αντικείμενο της κολύμβησης διδάχθηκε με επιτυχία και έτυχε ευρείας αποδοχής από την Εκπαιδευτική Κοινότητα, επιτυγχάνοντας το βασικό στόχο που είχε θέσει η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής για απόκτηση κολυμβητικής παιδείας και επάρκειας στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού. Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης επιπλέον είναι: η απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, ο χειρισμός έκτακτων καταστάσεων γύρω και μέσα στο υδάτινο

Στις 11 Σεπτεμβρίου το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς

Το διδακτικό έτος αρχίζει κάθε χρονιά, την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 21η Ιουνίου του επόμενου έτους. Η διδασκαλία ωστόσο των μαθημάτων αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου. Όταν η 11η Σεπτεμβρίου ή η 15η Ιουνίου είναι αργία, τα μαθήματα αρχίζουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή λήγουν την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αντίστοιχα. Φέτος, η 11η Σεπτεμβρίου «πέφτει» Τρίτη και είναι η μέρα που οι μαθητές όλων των