μαθήματα κολύμβησης

Ξεκίνησε το πρόγραμμα κολύμβησης της Γ’ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων

Την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο μάθημα κολύμβησης στο Κολυμβητήριο της Νέας Χώρας, με τους μαθητές να απολαμβάνουν και να αποκομίζουν τα σημαντικά οφέλη που απορρέουν από αυτή. Στο πρώτο τρίμηνο θα συμμετάσχουν συνολικά 26 Δημοτικά Σχολεία των Χανίων με 700 μαθητές / μαθήτριες και μέχρι το τέλος του τριμήνου οι μαθητές θα έχουν κάνει τα 10 μαθήματα που προβλέπονται. Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης στους μαθητές και τις

Εκατοντάδες μαθητές Γ΄δημοτικού έμαθαν να κολυμπούν τα τελευταία χρόνια στα Χανιά

Για πρώτη φορά, το σχολικό έτος 2016-2017, το αντικείμενο της κολύμβησης διδάχθηκε με επιτυχία και έτυχε ευρείας αποδοχής από την Εκπαιδευτική Κοινότητα, επιτυγχάνοντας το βασικό στόχο που είχε θέσει η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής για απόκτηση κολυμβητικής παιδείας και επάρκειας στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού. Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης επιπλέον είναι: η απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, ο χειρισμός έκτακτων καταστάσεων γύρω και μέσα στο υδάτινο

Αρχίζουν και φέτος τα μαθήματα κολύμβησης στα δημοτικά σχολεία

Ξεκινά για το σχολικό έτος 2018-2019 η διδασκαλία του αντικειμένου της Κολύμβησης στη Γ΄τάξη και όπου δύναται στη Δ΄τάξη  των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την Παρασκευή, 12/10/2018, η οποία θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου Χανίων, στη Νέα Χώρα. Το μάθημα διδάχθηκε με επιτυχία για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2016-2017 και έτυχε ευρείας αποδοχής από την Εκπαιδευτική Κοινότητα, επιτυγχάνοντας τον βασικό στόχο που είχε θέσει η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής