μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης

Μέτρα ελάφρυνσης επιχειρήσεων λόγω Covid–19, από τον Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων προχωράει στην εφαρμογή μέτρων ελάφρυνσης προς τις επιχειρήσεις για τις οποίες έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ΠΝΠ (Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου) που έχουν δημοσιευτεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Αλόγλου Αναστάσιου, η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων λαμβάνει τα παρακάτω μέτρα: «Όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την δραστηριότητά τους με απόφαση της Κυβέρνησης και για όσο χρόνο διαρκέσουν τα