μέρισμα

Καταβάλλεται το μέρισμα του 2017 στους συνεταίρους του ΣΥΝ.ΚΑ. Κρήτης

Από την Παρασκευή 30 Μαρτίου μπορούν να παραλαμβάνουν οι μέτοχοι το μέρισμά του φορολογικού έτους 2017, από όλα τα καταστήματα του Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Καταναλωτών Κρήτης. (ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε.) Το μέρισμα θα δίνεται στους δικαιούχους με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας. Για παραλαβή μερίσματος άλλων δικαιούχων (συζύγου –παιδιών) απαραίτητη είναι και η ταυτότητα των άλλων δικαιούχων.