μάθημα ιστορίας

Οι 5 αλλαγές που προτείνονται στο μάθημα της Ιστορίας

Την πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για τις αλλαγές στα νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου ο Πρόεδρος του ΙΕΠ Γεράσιμος Κουζέλης και μέλη της επιτροπής που έχει συσταθεί για τον λόγο αυτό. Όπως έγινε γνωστό, οι αλλαγές αφορούν το μάθημα της Ιστορίας από την τρίτη Δημοτικού ως την πρώτη Λυκείου, τα νέα βιβλία Ιστορίας θα δοθούν για το