λιμάνι Καλαμακίου

Υπεγράφη σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό του λιμενίσκου του Καλαμακίου

Υπογράφηκε χθες, μεταξύ του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «Δρακάκης Α.Ε.» η σύμβαση για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Συντήρηση – Διαμόρφωση χώρων λιμενίσκου Κάτω Γαλατά (Βραχάκια-Καλαμάκι) Δήμου Χανίων – χρήση 2016», προϋπολογισμού μελέτης 124.000 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και από ιδίους πόρους του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων. Το συγκεκριμένο έργο, το