κυνηγοί

Συσκευές παραγωγής ήχων για εγκλωβισμό πουλιών, κατέσχεσε η Διεύθυνση Δασών Χανίων

Κατασχέθηκαν από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, λειτουργούντα μηχανήματα παραγωγής ήχων διαβατικών πτηνών, στην περιοχή, Αβραμίτσι-Κουντούρας του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, περί ώρας 01:00, ξημερώματα Σαββάτου, στις 23 προς 24/10/2020. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα ακολουθήσει, διερεύνηση των ήδη κατατεθειμένων καταγγελιών, προς το Α.-Τ.-Κανδάνου-Σελίνου, προκειμένου τα κατονομασθέντα πρόσωπα να τύχουν ποινικής και διοικητικής τιμωρίας. Τα μηχανήματα αυτά, που παράνομα διακινούνται, στο εμπόριο, λειτουργούν ως «κράχτες» των πτηνών που αναζητώντας ανάπαυση στην διάρκεια