κρίση στον τουρισμό

Έρευνα ΙΝΣΕΤΕ: Τα πράγματα θα χειροτερεύσουν πολύ, πριν αρχίσουν να φτιάχνουν και πάλι

Πέρα από τον πολύ μεγάλο ανθρώπινο πόνο και τους δεκάδες χιλιάδες θανάτους που έχει προκαλέσει η πρωτόγνωρη πανδημία του COVID-19, έχει και τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο που με τη σειρά του έχει οδηγήσει στην κατακόρυφη μείωση των ταξιδιών και της τουριστικής κίνησης σε όλο ν τον κόσμο. Η διάρκεια και το βάθος της τουριστικής κάμψης το 2020, όπως δείχνει η έρευνα του INSETE, εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων που στην παρούσα