Κοντομαρί

Αναγνωρίστηκε ως μαρτυρικό χωριό το Κοντομαρί, του Δήμου Πλατανιά

Από το Δήμο Πλατανιά γίνεται γνωστό ότι με το υπ. αρ. 29/2019 Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 2 Απριλίου (ΦΕΚ 54 τχ Α, 2.4.2019), αναγνωρίζεται ως μαρτυρικό χωριό, η τοπική κοινότητα Κοντομαρί της Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά. Οι συντονισμένες ενέργειες του Δήμου Πλατανιά, σε συνεργασία με την Τ.Κ.Κοντομαρίου, οδήγησαν στην  θετική πρόταση της αρμόδιας επιτροπής στις 26/2/2018 , έτσι ώστε με το παραπάνω  ΦΕΚ να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αναγνώρισης