κολυμβητήριο

Εκατοντάδες μαθητές Γ΄δημοτικού έμαθαν να κολυμπούν τα τελευταία χρόνια στα Χανιά

Για πρώτη φορά, το σχολικό έτος 2016-2017, το αντικείμενο της κολύμβησης διδάχθηκε με επιτυχία και έτυχε ευρείας αποδοχής από την Εκπαιδευτική Κοινότητα, επιτυγχάνοντας το βασικό στόχο που είχε θέσει η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής για απόκτηση κολυμβητικής παιδείας και επάρκειας στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού. Σκοπός της διδασκαλίας της κολύμβησης επιπλέον είναι: η απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, ο χειρισμός έκτακτων καταστάσεων γύρω και μέσα στο υδάτινο

Αρχίζουν και φέτος τα μαθήματα κολύμβησης στα δημοτικά σχολεία

Ξεκινά για το σχολικό έτος 2018-2019 η διδασκαλία του αντικειμένου της Κολύμβησης στη Γ΄τάξη και όπου δύναται στη Δ΄τάξη  των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την Παρασκευή, 12/10/2018, η οποία θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου Χανίων, στη Νέα Χώρα. Το μάθημα διδάχθηκε με επιτυχία για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2016-2017 και έτυχε ευρείας αποδοχής από την Εκπαιδευτική Κοινότητα, επιτυγχάνοντας τον βασικό στόχο που είχε θέσει η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής