κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος

Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ρεύματος

Μέχρι σήμερα Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2108 μπορούν τα νοικοκυριά να υποβάλουν τις αιτήσεις τους προκειμένου να ενταχθούν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) ρεύματος. Η εφαρμογή (idika.gr) είναι διαθέσιμη για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του φορολογικού έτους 2017. Την υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης έχουν και όσοι έχουν ενταχθεί στο ΚΟΤ κατά το παρελθόν, προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου η