κοινωνική κουζίνα

Που θα απευθύνονται οι Χανιώτες ωφελούμενοι, μετά το κλείσιμο της κοινωνικής κουζίνας

Μετά τις εξελίξεις που προέκυψαν με την “Κοινωνική Κουζίνα Χανίων” και τη διακοπή λειτουργίας της, ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους Δημότες ότι για θέματα σίτισης και άλλων παροχών σε ασθενείς κοινωνικές ομάδες μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα “Δομή Παροχής βασικών αγαθών – Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή συσσιτίου”. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων, τις εργάσιμες ημέρες και