Κλαδοθρυμματιστής

Κλαδοθρυμματιστή απέκτησε ο δήμος Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά, παρέλαβε το προηγούμενο διάστημα,  ένα καινούριο κλαδοθρυμματιστή  ο οποίος είναι μεταφερόμενος και μπορεί να παράγει έργο όπου απαιτείται. Το συγκεκριμένο μηχάνημα με τις κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας για την προστασία των χειριστών του, έχει τη δυνατότητα να θρυμματίζει μεγάλες ποσότητες προϊόντων κλαδοκοπής. Ο εξοπλισμός χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Το επόμενο διάστημα προβλέπεται επίσης να παραλάβει ο Δήμος ένα ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό και αρπάγη, μετά την ολοκλήρωση