κινητή μονάδα Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου

Επισκέψεις σε σχολεία από την Κινητή Μονάδα του Αννουσάκειου

Τις οργανωμένες ιατρικές επισκέψεις σε σχολικές μονάδες συνεχίζει η Κινητή Ιατρική Μονάδα του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου της Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου, στοχεύοντας στην προαγωγή της υγείας στο παιδί και την οικογένεια και κατόπιν έκδοσης ειδικής άδειας εισόδου στις Σχολικές Μονάδες από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως και όλων των σχετικών εγκρίσεων από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων. Συγκεκριμένα επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο Κουντούρας, όπου υλοποιήθηκε πρωτοβάθμια Ιατρική

Στο Κ.Υ. Βάμου βρέθηκε η κινητή μονάδα του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου

Συνεχίζονται οι ιατρικές επισκέψεις με την Κινητή Ιατρική Μονάδα του Αννουσάκειου Θεραπευτηρίου της Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου, ευγενής χορηγία της Μονής Βατοπαιδίου, σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο αυτοί φορείς για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Χανίων. Αυτή τη φορά η Κινητή  Ιατρική