καταφύγιο αδέσποτων ζώων

Στο «Φιλόδημος ΙΙ», εντάχθηκε το νέο καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Χανίων

Από το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώθηκε και επίσημα η ένταξη στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», της πράξης: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Χανίων» συνολικού προϋπολογισμού 372.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Χανίων, χρηματοδοτούμενο εξ’ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ/ΥΠΕΣ). Στο σχεδιασμό της δημοτικής αρχής είναι, τη δημιουργία του καταφυγίου για ζώα συντροφιάς, να ακολουθήσει η νέα κτηνιατρική κλινική του Δήμου Χανίων, η οποία θα στεγαστεί στον