καταγραφή περιουσίας

Ο δήμος Χανίων θα καταγράψει την κινητή και ακίνητη περιουσία του

Με εισήγηση του Αντιδημάρχου Υπηρεσίας Δόμησης και Δημοτικής Περιουσίας, κ. Χαζιράκη Νικόλαου, συστήνεται για πρώτη φορά στο Δήμο Χανίων επιτροπή αρμόδια για την καταγραφή και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας. Η επιτροπή αυτή που αποτελείται από εκπροσώπους όλων των παρατάξεων, αναμένεται να ολοκληρώσει την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Χανίων σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, ενώ θα προχωρήσει και σε προτάσεις για την αξιοποίηση της. Παράλληλα, θα